Zuivelfabriek Zurich

(Surch)

Coöperatieve zuivelfabriek “Frisia” 1897-1955 - It Leech - Fabrieksstraat 4

Met vijf boerendochters als leerlingen startte op 1 juni 1890 de driemaandelijkse cursus in Bolsward aan. Het waren: Griet Arends van het
Ureterper Verlaat, Anna Osinga van Bolsward, Trijntje Hilarides van Pingjum, A. Postma van Kimswerd en G. Postma van Legemeer. Van de vijf cursisten zouden twee naam in de zuivelwereld maken: te weten Trijntje Hilarides en haar vriendin Griet Arends. Trijntje was de 22-jarige dochter van de Pingjumer veehouder Johannes Lamberts Hilarides en zijn vrouw Hiltje Banning. Na beëindiging van de cursus deed haar vader haar in de leer bij Isaák de Haan in Langezwaag. Geruime tijd al zat vader Hilarides te broeden op het plan, met behulp van anderen in zijn rayon een zuivelfabriek te stichten. Hij besprak zijn plan met een aantal boeren. De Pingjumer veehouders Petrus Bangma en Johannes Blanksma hadden er wel oren naar; met hun drieën stichten ze een zuivelfabriek in Zurich met de naam “Frisia” en benoemden per 1 november 1892 Trijntje Hilarides tot directrice. Met vijf vrouwen en enkele mannen werd de fabriek opgestart. In 1897 nam Trijntje afscheid van de fabriek en haar broer Lammert nam de directie over. De fabriek ging in 1956 sluiten en werd overgenomen door een conservenfabriek. Het complex staat er nog maar is leeg.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Zurich 1935.

 

Fotokaart zuivelfabriek Zurich 1939.

 

Bent u in het bezit van een briefkaart  van deze fabriek en u wilt deze verkopen dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.

Ik betaal u een goede prijs