Zuivelfabriek Oldeberkoop

(Aldeberkeap)

22 februari 1896 werd  de Coöperatieve Roomboterfabriek „De Goede Verwachting” opgericht. Melk van 160 koeien werd aan de  fabriek geleverd. De grote figuren hier waren de grootgrondbezitter E. Willinge Prins, die voorzitter, en „meester” Alb. Bezema, die secretaris-boekhouder werd. In het laatste jaar voor de Eerste Wereldoorlog ontstaat een soort federatie tussen de bedrijven in Oosterwolde, Makkinga, Elsloo, Wijnjeterp, Jubbega, Hemrik, Donkerbroek, Haulerwijk (Waskemeer) en uiteraard Oldeberkoop. Dat waren dus alle bedrijven in de Zuid-oosthoek van Friesland. Het doel van die federatie was gezamenlijk op te trekken voor de belangen van de zuivel in het algemeen en in het bijzonder voor die van de Zandstreek. In 1975 kwam er een fusie met "De Takomst" Wolvega. In 1977 werd de fabriek “De Goede Verwachting” gesloten.

Coöperatieve zuivelfabriek “De Goede Verwachting” 1896-1977 - Oosterwoldseweg 35

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Oldeberkoop ,1910.

Uitgave: A. Hoekstra, Oldeberkoop.

Briefkaart zuivelfabriek Oldeberkoop 1933

Op deze briefkaart staan de bakken met opgeslagen koelwater.

Uitgave: T. Yben, Oldeberkoop. Druk de Hes & Zonen, Meppel

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Oldeberkoop.

Uitgave: E. J. Peper, Textiel, Oldeberkoop.