Zuivelfabriek Tijnje

(De Tynje)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Volharding” 1916-1971 - Warrewei 13

In de oorlogsjaren hadden de boeren van Tijnje besloten om uit de coöperatieve zuivelfabriek “De Volharding” in Terwispel te stappen om vervolgens de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “De Volharding II” in 1916 op te richten. De fabriek stond aan de Warrewei met verbinding naar het open water via het Lange Rak. De zuivelfabriek sloot in 1971 

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Tijnje de volharding II aan de Warrewei.

Briefkaart zuivelfabriek Tijnje. Vaag stempel, geen postzegel.

Uitgave: G. Koelstra, Foto: J. Dwinger, Leeuwarden.

Fotokaart ( gelopen) zuivelfabriek Tijnje met de inmiddels gedempte opvaart naar de fabriek.