Zuivelfabrieken Ameland

(It Amelân)

Ballum

Coöperatieve zuivelfabriek "De Goede Verwachting", 1904-1924

In 1904 werd in Ballum een coöperatieve zuivelfabriek opgericht "De Goede Verwachting". In 1924 komt er een fusie met de zuivelfabriek in Hollum en de fabriek sluit zijn deuren.

Buren

Coöperatieve zuivelfabriek, 1911-1946, Fabriekspad 1

In 1911 werd de vereniging Coöperatieve Handkracht-Roomboterfabriek in Buren opgericht. In 1943 werd de productie door de bezetter stilgelegd omdat alle melk in de nieuwe stoomfabriek van Hollum moest worden verwerkt. In 1946 sloot de fabriek.

Hollum

Coöperatieve zuivelfabriek "Ameland", 1904-1974", Schoolstraat

In 1904 kwam in Hollum een coöperatieve zuivelfabriek "Ameland". In 1924 kwam er een fusie met de zuivelfabriek Ballum "De Goede Verwachting". In dit jaar verrees in Hollum een grote coöperatieve stoomzuivelfabriek. Het coöperatief handkracht-zuivelfabriekje in Buren bleef in eerste instantie buiten de fusie. In 1935 voegden de meeste melkleveranciers van de fabriek in Nes zich bij "Ameland". In 1946 besloten de veehouders van Buren zich ook aan te sluiten. In 1950 werd de fabriek uitgebreid. In 1978 fuseerde de fabriek met "De Takomst" in Wolvega en ging dicht. De veehouders op Ameland leverden hierna hun melk aan de fabriek in Marrum. Dit gebeurde eerst met tankwagens met de veerboot en later met een melkleiding naar de vaste wal. In 1982 is het complex gekocht en kreeg een bedrijfsbestemming.

Briefkaart zuivelfabriek Ameland 1925.

Uitgave J.D. Engels, Foto J. Dwinger, Leeuwarden.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Hollum, Ameland .In eerste instantie was de zuivelfabriek in Hollum de kleinste zuivelfabriek van Ameland. 

Foto-Uitgave:W.J. Heeringa, Dockum

Briefkaart "Ameland" zuivelfabriek Hollum

Nes

Particuliere zuivelfabriek, 1896-1935

Op Ameland was het de jonge boer jan Mosterman, die in 1886 in Nes een handkrachtfabriekje stichtte, nadat hij zich te Weerd en Tungelroy in het zuivel vak had bekwaamd. In 1935 werd de fabriek gesloten.