Zuivelfabriek Wartena

(Warten)

Coöperatieve zuivelfabriek “Helpt Elkander” 1898-1965 - Hoofdstraat 77

In 1898 werd de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Helpt Elkander”, waarbij enkele landeigenaren steun verleenden opgericht. De fabriek startte met 40 leden en ruim 700 koeien. Het duurde nog wel even voor alle boeren van Warten zich hadden aangesloten. Maar al vrij spoedig groeide het aantal leden tot boven de 80, die een kleine 2000 koeien hadden. De kwaliteit van de boter en kaas verbeterde vanwege een goede controle op de afzet. Voorzitter van de oprichtingsvergadering  was notaris ter Haar van Warga. In de eerste jaren maakten "Meester" Wijbenga en "Meester" Zwart de rekeningen op, waarvoor ze ieder een vergoeding van een gulden per week ontvingen. De controlecommissie bestond uit een tweetal onderwijzers uit Wartena en het hoofd van de school in Eernewoude, "Meester" van Balen Walter. Toen notaris ter Haar eens het voorstel deed om de controle van Bondswege te verrichten, ging men daar niet op in omdat de boekhouding "zoveel mogelijk geheim moest blijven"! Door de concentratie van zuivelfabrieken moest de fabriek in Wartena in 1965 worden gesloten. 

Briefkaart zuivelfabriek Wartena 1904. Eerste gebouw rechts de zuivelfabriek.

Uitgave: van de zuivelfabriek Wartena. Foto: M. Scheepstra, Deventer.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Wartena.

Uitgave: G. S. Spykstra, Wartena.