Zuivelfabriek Metslawier

(Midselwier)

Coöperatieve zuivelfabriek "De Reidswal" 1888-1894 Particuliere zuivelfabriek “De Onderneming” 1894-1927.

Op 10 april 1888 kon de vereniging Coöperatieve Stoomzuivelfabriek "De Reidswal" onder Metslawier worden opgericht. In de maand mei daaropvolgend werd de nieuwe fabriek in werking gesteld. De fabriek redde het niet als coöperatie en moest in 1894 sluiten. De fabriek werd door de particuliere ondernemer J.W.P. Charisius overgenomen tot 1903. In dat jaar kreeg de firma Harmens en Zn. een vergunning voor een grote verbouwing en werd de zuivelfabriek werd  “De Onderneming” genoemd. Onder de vleugels van de zuivelfabriek in Berlikum kon de fabriek nog een tijdje blijven draaien. De fabriek sloot in 1927.

Briefkaart zuivelfabriek Metslawier 1908.

Uitgave: R. v. d. Velde, Leeuwarden.

Briefkaart zuivelfabriek Metslawier 1913.