Zuivelfabriek Morra-Lioessens

(Moarre-Ljussens)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Dongeradelen” 1914-1973 - Moarsterwei 12

Op 8 februari 1914 werd de coöperatie “De Dongeradelen” opgericht. Helemaal zonder slag of stoot ging dat niet, want de coöperaties in Anjum en Metslawier waren na oprichting snel in particuliere handen gekomen, dat was de boeren een doorn in het oog. En van zuivelfabrieken uit de regio kwam ook nogal wat tegenwerking. In de regio waren melkfabrieken in Metslawier, Anjum, Dokkumer Nieuwe zijlen en het Steenvak bij Ee. Zoveel fabrieken dicht bij elkaar leverde uiteraard veel concurrentie op en dat betekende dat er fabrieken verdwenen. De fabriek in Morra-Lioessens overleefde echter dankzij de steun van de kleine boeren. Lange tijd werkten zo’n 40 mensen in de fabriek. De fabriek was dus heel belangrijk voor de werkgelegenheid in beide dorpen. In 1971 fuseerde de coöperatie met de fabriek in Betterwird bij Dokkum. De productie verdween uit Morra-Lioessens en daarmee kwam een eind aan de fabriek hier. Het gebouw staat er nog.

Fotokaart zuivelfabriek Morra-Lioessens. Stempel is slecht en geen postzegel.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Morra.