Zuivelfabriek Ried

(Rie)

Coöperatieve zuivelfabriek “Ried” 1889-1935 - Hoofdstraat 10

Anema en Roorda vroegere compagnons van Jouke Swart (Klooster Anjum) stichtten, met behulp van anderen, een coöperatieve zuivelfabriek in Ried. Er werd een complex gebouwd op de hoek van de Hoofdstraat en de Havenstraat. Voor de bouw gingen ze een lening aan van de grootgrondbezitter Mr. T. J. T. Noyon te Den Haag van ƒ 35.000  en met het Noordelijk Landbouw Crediet in Leeuwarden een lening van  ƒ 10.000. Ze hadden veel last van de crisisjaren en besloten in 1935 om de fabriek te sluiten. De boeren brachten de melkproductie naar de coöperatieve zuivelfabriek in Dronrijp.

Fotokaart zuivelfabriek Ried 1927.