Zuivelfabriek Elsloo

(Elslo)

Particulier, 1886 -1908 Coöperatieve  Zuivelfabriek „De Drie Gemeenten” 1898-1999 - Verwersweg 2 20

Mr. Verwer stichtte in 1886 een zuivelfabriek in Elsloo. Al vrij gauw ontstonden tussen hem en de boeren problemen over de prijsbepaling van de melk. Het verschil van mening ging zo ver, dat de  boeren uit Elsloo in 1889 de Vereniging Coöperatieve Handkrachtfabriek „Elsloo” oprichten. Deze handkrachtfabriek bleef tot 1908 in bedrijf. Op 14 juni van dat jaar werd door notaris K. Bakker in Oosterwolde de akte gepasseerd tot oprichting van de Coöperatieve Zuivelfabriek „De Drie Gemeenten”, gevestigd in Elsloo. Deze nam de oude fabriek van Mr. Verwer met half verroeste machines voor ƒ4.000,- over. De naam „De Drie Gemeenten” gaf aan, dat de fabriek vrijwel stond op de plaats waar de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Diever aan elkaar grenzen en dat de melk werd geleverd door boeren uit die gemeenten. Toen werd er dus Drentse melk in Friesland verwerkt. De melk van Boijl ging in 1916 naar Elsloo ook kreeg het bedrijf vergunning om kaas te produceren. in 1962 komt het besluit om te fuseren met de zuivelfabriek in Oosterwolde. Op 30 augustus van dat jaar werd de notariële acte gepasseerd. Dat was het einde van de Coöperatieve Zuivelfabriek „De Drie Gemeenten”. Maar het was bovendien een nieuw begin in de Coöperatieve Zuivelindustrie „De Zuidoosthoek”. De fabriek in Elsloo werd in 1999 slachtoffer van een aantal fusies, schaalvergroting en concentratie en moest de deuren sluiten.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Elsloo. Deze kaart werd geschonken als afwijzing van een sollicitatie ( Onder dankzegging voor Uwe sollicitatie deelen we U mede plaats is voorzien, Hoogachtend O.J.Knol).

Foto: C. v. d. Zijl, Amsterdam.

Reclamekaart venterskar zuivelproducten Elsloo.

Foto: Jor. Scholten, Steenwijk.

Fotokaart zuivelfabriek Elsloo 1957. Op de afbeelding is de oude tramlijn te zien van de tram die destijds tussen Oosterwolde en Steenwijk reed.

Uitgave: J. Santing, Smederij, Winkel, Elsloo.

Ansichtkaart zuivelfabriek Elsloo.