Zuivelfabriek Jelsum

Coöperatieve zuivelfabriek “Jelsum” 1891-1956

De boeren uit Jelsum en omgeving leverden hun melk in de winter aan de speculatieve fabriek aan de Schrans bij Leeuwarden; in de zomermaanden verwerkten ze zelf de melk tot boter en kaas. Zelfbewuste mensen die de boeren van de kleistreek waren, hinderde het hun, dat zij op de levering van hun grondstof aan de fabrikant geen enkele controle hadden, om van medezeggenschap, maar niet te spreken. Zij hadden er meer dan genoeg van. Op 11 augustus 1891 werd de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek in Jelsum opgericht, met als bestuursleden J. A. Wassenaar, G. S. Baarda en L. S. van der Burg. De coöperatieve Leeuwarder Melkindustrie (de LMI) aan de Emmakade zocht samenwerking met Jelsum. In 1959 kon de fabriek in Jelsum na een verbouwing van de LMI de gehele productie overnemen. De samenwerking leidde tot een fusie. De LMI en Jelsum fuseerden in 1963 met de fabrieken in Stiens en Marrum. De fabriek in Jelsum is toen gesloten.

Briefkaart zuivelfabriek Jelsum 1903. 

Uitgave: P. Prosje, Jelsum.

Briefkaart zuivelfabriek Jelsum 1919.

 

Ansichtkaart zuivelfabriek Jelsum 1950.