Zuivelfabriek Oosterlittens

(Easterlittens)

Particuliere zuivelfabriek 1889-1982

In 1882 werd de nv Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken opgericht, die een jaar later zuivelfabrieken in Bolsward en Sneek stichtte. Omdat het moeilijk was om veehouders te bewegen hun melk aan de fabrieken te leveren werd er in 1888 een derde fabriek gesticht in Oosterlittens. 1889 verrees er op de hoek van de vaarten (Franekervaart en Bolswardervaart) een zuivelfabriek voor boter- en kaasbereiding. In 1982 moest  de fabriek sluiten omdat het slachtoffer werd van de neergang van de KNM. In 1996 zijn een gedeelte van de gebouwen gesloopt (machinekamer-ketelhuis met schoorsteen zijn blijven staan).

Ansichtkaart zuivelfabriek Oosterlittens 1960. 

 

Uitgave: A. v. d. Weide, Levensm. bedrijf, Oosterlittens.