Zuivelfabriek Roordahuizum

(Reduzum)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Eendracht” 1890-1962 - Ayttawei 71

Op 12 juli 1890 verrichtte Mr. W. A. Bergsma de eerstesteenlegging... Zo kwam tenslotte (De financiën waren een probleem) de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “De Eendracht” in Roordahuizum tot stand, in welke naamgeving de samenwerking van de boeren onderling en met hun landheren was gesymboliseerd. In april 1962 werd door de deelgenoten van de fabrieken in Grouw, Akkrum, Wartena, Wirdum en Roordahuizum het Frico-plan aangenomen. De aangesloten fabrieken zouden direct gaan leveren aan de centrale melkinrichting in Warga waar een nieuwe fabriek zou komen. De fabrieken zouden blijven draaien tot de nieuwe fabriek gebouwd was. In 1962 werd de fabriek in Roordahuizum door schaalvergroting gesloten, maar werd  nog wel gebruikt voor opslag van kaas.

Briefkaart zuivelfabriek Roordahuizum. Vaag stempel, geen postzegel.

Briefkaart zuivelfabriek Roordahuizum 1908.

Uitgave: S. Hemminga, Roordahuizum.

Fotokaart zuivelfabriek Roordahuizum 1951.

Uitgave: H. Koelstra, Roordahuizum.