Zuivelfabriek Stiens

Coöperatieve zuivelfabriek “Stiens” 1887-1963 -  Brédyk

Een vereniging "Vennootschap op coöperatieve grondslag" van 45 boeren in Stiens, met een maatschappelijk aandelenkapitaal van ƒ 36000,- bracht in november 1887 haar nieuwe fabriek in werking als tweede coöperatieve fabriek in Friesland. De fabriek werd gebouwd aan de Brédyk, de doorgaande weg naar Leeuwarden en de Stienservaart. In 1963 fuseerde de fabriek met de coöperatieve fabriek in Marrum en in 1965 met de coöperatieve fabrieken in Leeuwarden (LMI) en Jelsum tot de Fresiagroep, die op zijn beurt fuseerde met  "De Takomst" in Wolvega. De fabriek sloot in 1963. In 1978 is het complex gesloopt.

Briefkaart zuivelfabriek Stiens 1910.

Uitgave: Gaele de Vries.

Briefkaart zuivelfabriek Stiens 1932.

Uitgave: Gaele de Vries, Stiens.