Zuivelfabriek Witmarsum

(Wytmarsum)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Goede Verwachting” 1896-1966 - Arumerweg 2

In 1896 begint de zuivelpionier Jogchum van der Wal een particuliere zuivelfabriek in Witmarsum met de naam “De Goede Verwachting”. Hij had als jonge boer de werking van een centrifuge bestudeerd, een door paardenkracht gedreven room afscheider van de firma Burmeister en Wain. In 1885 installeerde hij zo'n toestel in zijn boerderij. In 1886 sticht hij een eigen fabriek op eigen risico in de kom van Witmarsum. Hij stuurde een uitnodiging naar zestien grote melkleveranciers om over samenwerking te overleggen. Er werd na overleg besloten om met een coöperatieve vereniging de fabriek voort te zetten. De vereniging nam de fabriek inclusief inventaris over voor een geschatte prijs. Jogchum van der Wal nam afscheid en vertrok. In 1910 werd de fabriek geheel vernieuwd. In 1965 komt er een fusie met “De Goede Verwachting” in Workum. De fabriek in Witmarsum sloot in 1966.

Fotokaart zuivelfabriek Witmarsum. Vaag stempel, 1,5 cent postzegel.

Briefkaart zuivelfabriek Witmarsum 1930.

Uitgave: Ijntema, Boekhandel.

Ansichtkaart zuivelfabriek Witmarsum 1938

Uitgave: Boekhandel J. D. Ijntema, Witmarsum.