Zuivelfabriek Oudwoude

(Aldwâld)

Coöperatieve zuivelfabriek “Huis ter Noord” 1899-1996 * - Hústernoard 1

In de gemeente Kollumerland gingen in 1898 twintig boeren in overleg om een coöperatieve zuivelfabriek te stichten. Ze kregen daarbij de medewerking van baron van Heemstra, bewoner van de Fogelsanghstate in Veenklooster, die terrein afstond voor de bouw van de Coöperatieve zuivelfabriek “Huis ter Noord” in Oudwoude. De eerste melk kon in 1899 worden verwerkt.

In 1995 fuseerde de fabriek met  de fabriek in Gerkesklooster  "De Twee Provinciën". Samen en met De Zuid-oosthoek gingen ze op in Friesland Dairy Foods. De fabriek sluit in 1996. Het complex is blijven staan.

Fotokaart zuivelfabriek Oudwoude 1921. De Stroobosser Trekfeart verbond “Huis ter Noord” met Dokkum en Gerkesklooster

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Oudwoude ongeveer 1925.

Uitgave: Tj. H. de Boer.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Oudwoude.