Zuivelfabriek Heeg

(Heech)

Coöperatieve zuivelfabriek “Hoop op Zegen” 1900-1995 - It Fabriek

Toen de boeren van Wymbritseradiel zuid bekend werden met het voornemen van de particuliere fabrikant om de melkprijs te verlagen, grepen zij de gelegenheid aan om een volkomen gerijpt plan te verwezenlijken en richten in 1900 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek  “Hoop op Zegen” in Heeg op, eerst met 28 leden, later met 46 leden met 1100 koeien. De jonge vereniging moest zich schrap zetten om het spel tegen een machtige concurrent niet te verliezen. Geen moeite was haar te groot; jarenlang haalden ze de melk van een veehouder in Jutrijp, per roeiboot, over 'n afstand van twee kilometer (tweemaal per dag) op! De fabriek sloot in 1995. Op de directie woning na is het complex afgebroken. Op het terrein is een woonbuurt ontwikkeld van 35 woningen.

Briefkaart zuivelfabriek Heeg 1902.

Gelopen briefkaart zuivelfabriek Heeg 1909.

Uitg. Gebrs de Jong, Heeg.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Heeg.

Uitgave: van Eijck, O' woud, Nadr. verb.

Enveloppe zuivelfabriek "Hoop Op Zegen" Heeg