Zuivelfabriek Irnsum

(Jirnsum)

“Coöperatieve zuivelfabriek” 1888-1938 - Rijksweg 90

Zes boeren uit de gemeenten Rauwerderhem, Idaarderadeel en Utingeradeel richtten in 1888 de Coöperatieve Kaas- en Roomboterfabriek in Irnsum op. Het waren: Rinze Sijnes van der Goot in Irnsum, Klaas Feites de Haan en Dirk Herres Hooghiemstra in Grouw, Gerben Sijnes van der Goot en Bonne Hijlkes Hijlkema in Akkrum, Hijlke Bonnes Hijlkema, onderwijzer in Leek. Samen met mej. A. B. de Boer en de architect J. R. Nijdam brachten zij uit eigen kring 76 aandelen á ƒ 250 bijeen. Een bedrag van ƒ 6500 werd geleend. Directeur werd de hier vaker genoemde Hijlke Bonnes Hijlkema. De zuivelfabriek lag gunstig voor de aan- en afvoer over water. In 1936 is de fabriek gesloten. In 1983 maakt het fabrieksgebouw behalve de directeurswoning (1905) plaats voor woningen.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Irnsum

Photogravure: S. Bakker jr. Koog- Zaandijk.

Fotokaart zuivelfabriek Irnsum 1913

Uitgave: R. A. Visser.

Gelopen ansichtkaart geen stempel of postzegel zuivelfabriek Irnsum

Uitgave: R. A. Visser, Boekh. Irnsum.