Zuivelfabriek Giekerk

(Gytsjerk)

Coöperatieve zuivelfabriek “Trynwalden en omstreken” 1896-1976 - Rinia van Nautaweg 3

Onder het patronaat van baron Rengers stichtten de boeren van Trynwalden 1896 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Giekerk de eerste fabriek met elektrische verlichting in Friesland. De fabriek kreeg als naam: “Trynwalden en omstreken”. Op 22 april 1898 werd de tweede zuivelcoöperatie - de Friese Coöperatieve Zuivel Export Vereniging (Frico) - opgericht met zes deelgenoten, namelijk: de coöperatieve zuivelfabrieken Achlum, Akkrum, Bartlehiem, Dronrijp, Giekerk en Marssum.

In 1976 kwam er een fusie met Dokkum. In 1977 sloot de fabriek zijn deuren.

Zuivelfabriek Giekerk.

Ansichtkaart zuivelfabriek Giekerk 1954.

Uitgave: S. Loonstra - Giekerk.

Ongelopen fotokaart luchtfoto zuivelfabriek Giekerk

Uitgave: LFN.