Zuivelfabriek Wirdum

(Wurdum)

Coöperatieve zuivelfabriek “Wirdum” 1891-1965 - Tjaerderdyk 1

Op 20 augustus 1891 werd de bouw van de coöperatieve zuivelfabriek in Wirdum gekocht voor de ingeschreven som van ƒ 27.768. Er waren 23 leden.  De coöperatieve zuivelfabriek in Wirdum was in 1894 de eerste, die een methode van de Zwitserse uitvinder Dr. Gerber invoerde;  een methode om het vetgehalte van de melk op een vlugge en betrouwbare manier vast te stellen. Er kwam een overeenstemming met de leden dat de melk naar vetgehalte werd uitbetaald.  Dit stimuleerde veehouders om de omstandigheden van hun vee zo te verbeteren dat het vetgehalte van de melk toenam. Andere zuivelfabrieken voerden succesvol de nieuwe methode in. In 1962 wordt de fabriek door de Frico overgenomen. De fabriek sluit in 1965. Het complex is na enkele branden in 2008 en 2010 opgeknapt.

Briefkaart zuivelfabriek Wirdum 1904.

Editeur: R. G. Postma, Irnsum.

Briefkaart Wirdum Haven met zuivelfabriek 1910.

Uitgave: J.J. Bakker, Wirdum.

Briefkaart zuivelfabriek Wirdum 1912.

Uitgave: J. J. Bakker, Wirdum.