Zuivelfabriek Nijega

(Nyegea)

Kon. Ned. Maatsch. v. Kaas en Boomb.f. "De Wouden" 1893-1960 - Mardyk ( Elahuizen)

Jouke Swart van Berlikum stichtte, in deelgenootschap met de zuivelfabrikant Halbertsma in Sneek,  1893 een speculatieve zuivelfabriek in Nijega, aan de oever van de Fluessen. In 1920 wordt de fabriek in Nijega overgenomen door de KNM. De vijf fabrieken in IJsbrechtum, Bolsward, Oosterlittens, Oudega (W) en Nijega vormen nu een moderne vijfkaart. Waarin jaarlijks 45 miljoen kg melk verwerkt wordt door de 200 man personeel (inclusief degenen, die in de exportafdeling werken). In 1960 wordt de fabriek gesloten en de productie van Nijega gaat naar Heeg.

Briefkaart zuivelfabriek Nijega 1906.

Uitgave: S. Huismans, Sneek.

Uitgave: L. Jongsma, Nijega H.O.

Ongelopen Ansichtkaart zuivelfabriek Nijega.