Zuivelfabriek Oudega

(Aldegea)

Oudega (SWF) Particuliere zuivelfabriek, 1890-1962, stationsweg

De nv Nederlandse Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken sticht in 1890 een stoomzuivelfabriek in Oudega. Na Sneek, Bolsward en Oosterlittens de vierde fabriek die in 1899 het predicaat koninklijk kreeg aangeduid als KNM. In 1919 kwam er een samenwerking met het andere particuliere zuivelconcern nv Hollandia. Vanwege het proces van schaalvergroting en concentratie konden na de Tweede Wereldoorlog particuliere bedrijven niet meer bestaan. In 1962 werd de fabriek gesloten en in 1968 gesloopt.

Fotokaart zuivelfabriek Oudega (w) 1936. Rechts de zuivelfabriek achter de bomen.

Foto: P. Hartog, Witmarsum/Fr.

Gelopen ansichtkaart zuivelfabriek Oudega (w) 1964.

Uitgever: Copyright M.S.

Oudega (S) Zuivelfabriek "De Hoop" 1900-1966

In 1900 richtten de boeren van Smallingerland-West de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek "De Hoop" op.

In 1905 werd de fabriek te klein en volgde er een uitbreiding (een nieuwe directeurs woning).  In 1909, 1911 en 1913 volgden er nieuwe uitbreidingen.

In 1956 was er inmiddels zoveel verbouwd dat er zeer efficiënt kon worden gewerkt. Toch bleef men steeds verbeteringen doorvoeren maar uiteindelijk bleek de fabriek als twee na kleinste fabriek van Friesland niet veel langer levensvatbaar te zijn. in januari 1966 werd met algemene stemmen besloten een fusie aan te gaan met de zuivelfabriek van Opeinde "de Eendracht". In dat jaar viel het doek voor de zuivelfabriek.

Uitgave: J. Posthuma.

Ansichtkaart zuivelfabriek Oudega

Ansichtkaart zuivelfabriek Oudega. 

Opn. Foto Succes, Surhuisterveen.

Ongelopen ansichtkaart luchtfoto zuivelfabriek Oudega

Copyright N. V. Luchtfoto Nederland, Looierslaan 58c, Leidschendam.