Zuivelfabriek Betterwird

(Betterwurd)

Coöperatieve zuivelfabriek “Dokkum en omstreken” 1898-1991 - Betterwird 9?

De boeren van Foudgum, Lichtaard, Bornwird en Betterwird, kwamen eind 1897 in Dokkum in vergadering bijeen en tekenden met 35 personen het ledenregister van de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Betterwird. Er kwam in 1898 een vergunning om aan de Dokkumer Ee een stoomzuivelfabriek te bouwen. In 1917 werd er een nieuwe fabriek gebouwd in Betterwird. In 1976 kwam er een fusie met de fabriek in Giekerk. De productie werd in 1991 gestaakt en de fabriek werd in gebruik genomen als bedrijvencomplex. Door een grote brand werd het complex grotendeels verwoest en gesloopt. Nu staan er nieuwe gebouwen op het fabrieksterrein.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Betterwird.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Betterwird. Achterkant: Stempel: uitvoering 1 met aantal stuks en vermelding kosten.

Uitgave: KLM, fototechnische diens, Rotterdam.