Zuivelfabriek Mildam

Particuliere zuivelfabriek 1898-1899 

Ondernemer J.R. Heida start in 1898 een particuliere fabriek die maar een jaar bestaat.