Zuivelfabrieken Harlingen

(Harns)

Particuliere zuivelfabriek“De Eersteling” 1908-1920, Voorstraat 3

De firma Bruinsma, Banning en Co. vraagt in 1908 een vergunning aan voor het opstarten van een zuivelfabriek in hun winkel van zuivelproducten in de Voorstraat 3. De naam werd "De Eersteling". In de kelder werd een gasmotor opgesteld voor de aandrijving van enkele machines. In 1910  vraagt de firma opnieuw een vergunning aan voor de oprichting van een zuivelfabriek in het pand naast J. Ruurdstraat 3. De machines werden opnieuw aangedreven door een gasmotor. In 1920 sloten de 2 fabrieken.

Coöperatieve zuivelfabriek "De Centrale", 1920-1930, Stationsweg

In 1920 werd een "Coöperatieve Vereniging tot aankoop, Bewerking en Verkoop van Melk en Melkproducten" In Harlingen opgericht. De vereniging kreeg een vergunning voor een zuivelfabriek van beperkte omvang  (oppervlakte van 10 bij 20 meter). In 1930 is de fabriek gesloten en overgenomen door de zuivelfabriek in Sexbierum. In 1970 is de fabriek afgebroken.