Zuivelfabriek Wolvega

(Wolvegea)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Takomst” 1914-1990 - Drafsportlaan 2

In 1914 kwamen boeren van Oldeholtpade en Nijeholtpade bijeen om samenwerking te bespreken. Het ging om 60 boeren. Met ongeveer 300 melkkoeien. Na wat propaganda en huisbezoeken was er de zekerheid van melkleverantie van 1000 koeien. De coöperatieve zuivelfabriek werd in Wolvega opgericht. Voor het verhandelen van de producten sloot de fabriek zich aan bij de Frico. Er werd een prachtige fabriek gebouwd. Ondanks de crisis en de Tweede Wereldoorlog ging het goed met de fabriek.  In 1962 werd de groep  "De Takomst" opgericht met de coöperatieve zuivelfabrieken van Oudeschoot, Haskerhorne en Luinjeberd. In 1963 sloot Wolvega zich aan en werd besloten om de melkontvangst en verwerking in Haskerhorne en Wolvega te concentreren. Sindsdien werd de naam  “De Takomst” voor de fabriek in Wolvega gebruikt. In 1965 sloten Delfstrahuizen, Akmarijp, Jubbega en de NOVAK van Oosterzee zich aan. In 1966 volgde Bontebok en in 1968 Sint Nicolaasga. In 1972 fuseerde De Fresia groep met “De Takomst”. Eind 1990 ging de combinatie op in het concern Coöperatie Friesland Frico Domo. Dit was het einde van de “De Takomst”. Het complex is gesloopt om plaats te maken voor woningbouw (alleen de directiewoning is blijven staan). 

Fotokaart zuivelfabriek Wolvega 1913

Uitg: Muurlings Bazar, Wolvega.

Briefkaart zuivelfabriek Wolvega 1915.

Uitgave: Taconis.

Gelopen ansichtkaart zuivelfabriek Wolvega 1955.

Uitgave L Goldhoorn, luxe en huish. Art. Wolvega.

Ansichtkaart zuivelfabriek Wolvega 1961.

Uitgave: Goldhoorn Geschenkenhuis Luxe- Huih. Art. Wolvega. Copyright M. S.

Luchtfoto zuivelfabriek Wolvega omgeven door woningen van fabrieksarbeiders.

Coöperatieve kaasopslag en -verpakking; later tevens hoofdkantoor Frico, 1950-heden

In 1949 stichtte Frico een nieuwe bedrijfsafdeling in Wolvega, die in 1950 in gebruik kon worden genomen. Het was een modern en groot complex waarin zo'n drie tot vier miljoen producten kon worden behandeld en opgeslagen. In 1951 werd het gebouw al uitgebreid. In de gigantische kaaspakhuizen waren kazen van meer dan 50 fabrieken opgeslagen. De achterzijde van het complex aan de noordzijde is recent verbouwd en uitgebreid als belangrijk bedrijf, Frico Packaging, dat geheel geautomatiseerd de kleinverpakkingen van miljoenen kilo's kaas verzorgt.

Ansichtkaart zuivelfabriek Wolvega. Vaag stempel, 2 cent postzegel.

Uitgave: L. Goldhoorn, Luxe en huish. Art. Wolvega.