Zuivelfabriek Tjalleberd

(Tsjalbert)

Particuliere zuivelfabriek “Tjalleberd” 1896-1904 

Jan Jans Wuite, Jan Jacobs de Jong, Thomas Pijlman en Jan Jacobs Wuite richten in 1896 de Naamloze Vennootschap Handkrachtzuivelfabriek "Tjalleberd" op, waar de melk van hun bedrijven werd verwerkt. De fabriek verrees op het erf van Jan Jans Wuite; administrateur was Pieter Jacobs. In 1904 sluiten de mannen zich aan  bij de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek in Luinjeberd.

Prachtige oude briefkaart zuivelfabriek Tjalleberd uit 1900 met o.a. een hondenkar met melkbussen. In het wit gekleed dhr Theunes de Jong botermaker; links de melkrijder Wiebren Koopmans. Geheel rechts dhr C. Rinzema aan de karn en voor het pand de dochter van dhr de Jong.