Zuivelfabriek Kimswerd

(Kimswert)

“De goede verwachting” 1888-1920 - Grote Reed 10

Jan Timmer was de initiatiefnemer die 8 veehouders uit de omgeving van het dorp interesseerde om gezamenlijk voor het afromen van melk een centrifuge te gebruiken. Jan en zijn zwager Egbert Westra  stelden voor om de room ook machinaal te gaan karnen. In 1887 bespraken zij met enkele boeren hun plan, om in Kimswerd een zuivelfabriek te stichten. Enige maanden later richtten ze de vereniging "De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek in Kimswerd" op (n.l. februari 1888). De stoommachine had genoeg vermogen om het gehele dorp van elektriciteit te voorzien In 1910 kon de elektriciteitscentrale in werking worden gesteld. Kimswerd was hiermee veel grote plaatsen en steden voor. In 1930 moest de fabriek sluiten.

Briefkaart zuivelfabriek Kimswerd 1918.

Uitgave: G. Politiek.  Foto: J. Dwinger, Leeuwarden.