Zuivelfabriek Garijp

(Garyp)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Eendracht” 1893-1968 - Eendrachtsweg 7

Opgericht in 1893. In deze fabriek was bovendien een maalinrichting voor granen van Klaas Gorter gevestigd. Het gemalen graan werd als meel niet alleen in eigen dorp verkocht, maar ook naar dorpen in de omgeving.
De melk werd door de boeren zelf naar de fabriek gebracht. In 1968 werd de zuivelproductie gestaakt als gevolg van schaalvergroting en concentratie. In 2010 is het terrein door een bouwondernemer gekocht nadat een bedrijf die machineonderdelen vervaardigde na 40 jaar de fabriek verliet. De fabriek werd verbouwd  als een zorgcomplex. De hoofdvormen van de fabriek zijn bij de verbouwingen gerespecteerd. “De Eendracht” wordt gezien als een voorbeeld van een zorgvuldige herbestemming.

Briefkaart zuivelfabriek Garijp 1921

Uitg. H. v.d. Veen, Garijp.

Briefkaart zuivelfabriek Garijp 1921. 

Uitgave: H. v. d. Veen, Garijp.

Gelopen fotokaart zuivelfabriek Garijp

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Garijp. Voor de tweede wereldoorlog hebben verbouwingen aan de west- en zuidzijde plaatsgevonden met rechthoekige gebouwen van twee bouwlagen. De bouwdelen aan de frontzijde zijn deels aangepast, vooral het middelste deel. Na de oorlog ging de vernieuwing door en is de voorzijde ( zie foto boven) vervangen door strakke doosvormige elementen.

Uitgave: H. de Haan, luxe- en huish. art, Garijp.