Zuivelfabriek Delfstrahuizen

(Dolsterhuzen)

Coöperatieve  Stoomzuivelfabriek "De Eendracht" 1899-1965 - St. Janswei 5

De coöperatieve zuivelfabriek "De Eendracht" in Delfstrahuizen werd in 1900 gebouwd aan het vaarwater van de Pier Christiaanvaart. De eerste melk van 21 leden kon op 18 oktober worden verwerkt. De veehouders van de particuliere stoomzuivelfabriek Lemsterland en de kleine handkrachtfabriek van Echten werden in 1903 overgenomen voor ƒ 21000,-. In 1904 kwam de fabriek bij de Frico. De fabriek produceerde vooral kaas. Zoals veel andere zuivelfabrieken werd de "De Eendracht" slachtoffer van de concentratie in de zuivelindustrie en sloot in 1965. Het complex werd na de sluiting gebruikt voor verschillende functies.

Voor de duidelijkheid: 
Het dorp  Delfstrahuizen vormt samen met Echtenerbrug een tweelingdorp. Een oorspronkelijk deel van Echtenerbrug dat van oorsprong op het dorpsgebied van Delfstrahuizen lag werd in 1984 door een grenscorrectie echt geheel onderdeel van Delfstrahuizen. Het centrum van Delfstrahuizen schoof ook op naar Echtenerbrug. Men spreekt daarom ook wel van één woonkern.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Delfstrahuizen, Echterbrug

Uitgave: J. H. Schaefer, Amsterdam.

Briefkaart 1908 zuivelfabriek Delfstrahuizen.

Briefkaart zuivelfabriek Delfstrahuizen 1912

Uitgave: J. Koopman.

Fotokaart zuivelfabriek Delfstrahuizen

Uitgave:J. Muurling.

Fotokaart zuivelfabriek Delfstrahuizen 1955