Zuivelfabriek Sijbrandaburen

(Sibrandabuorren)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Lege Gaen” 1891-1972 - Aesgewei 2

Op 25 mei 1891 werd de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “De Lege Gaen” in Sijbrandaburen opgericht. Dr. W. H. Beekhuis, arts in Sijbrandaburen, nam het initiatief om een commissie te vormen met de veehouders D. H. Kiestra en H. S. Holster en gingen vervolgens op huisbezoek. Verscheidene veehouders wilden meedoen, anderen vreesden bij fabrieksmatige verwerking van de melk moeilijkheden bij het opfokken van de kalveren. Sommigen hadden de gedachte dat zij door hun melk af te staan aan de fabrieken, als minderwaardige boer zouden worden beschouwd. Vooraanstaande boeren in het dorp en omgeving waren uiterst moeilijk te bewegen. Dat tenslotte toch alle obligaties werden geplaatst, was aan dokter Beekhuis te danken en uitsluitend door hem werd de oprichting tot een goed einde gebracht. De fabriek kwam aan de doorgaande weg, de Aesgewei 2, met aan de zijkant van het terrein de Sibrandabuorster Feart voor de verbinding over water. In 1972 werd de fabriek gesloten.

Briefkaart zuivelfabriek Sijbrandaburen 1908. 

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Sijbrandaburen 1938.