Zuivelfabriek Marssum

(Marsum)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Eendracht” 1897-1966 - Rypsterdyk

In 1897 werd de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “De Eendracht” in Marssum opgericht, met financiële steun van het Popta Gasthuis (negen aandelen á ƒ 200), terwijl in eigen kring 111 aandelen werden geplaatst. Tot commissaris werd Mr. P. A. Bergsma in Leeuwarden gekozen. Op 22 april 1898 werd de tweede zuivelcoöperatie - de Friese Coöperatieve Zuivel - Export Vereniging (in later jaren als afkorting Frico genoemd) opgericht met de coöperatieve zuivelfabrieken in Achlum, Akkrum, Bartlehiem, Dronrijp, Giekerk en Marssum. In 1959 werd samen met de fabriek in Sexbierum een overeenkomst gesloten met de fabriek in Dronrijp. Spoedig ging de melk hiernaartoe en er kwam in 1967 een volledig nieuwe fabriek. De fabriek in Marssum sloot in 1965.

Briefkaart zuivelfabriek Marsum 1908.

Uitgave: J. Duringshof, Marsum.

Briefkaart zuivelfabriek Marssum 1908.

Uitgave: J. Duringshof, Marsum.