Zuivelfabriek Oosthem

Stoomzuivel fabriek "De Hem" 1902-1962

Op 11 mei 1901 werd de oprichtingsakte van de zuivelfabriek door 20 boeren getekend bij W.Wierda in Ijlst. De nieuwe fabriek werd op 2 april 1902 geopend. Het complex kwam aan het vaarwater van de Wimerts in de waterbuurt Nijesyl, aan de kant van IJlst, maar dit wordt meestal tot Oosthem gerekend.

In 1962 kwam er een fusie met de "Goede Verwachting" uit Workum. Dat betekende het einde van "De Hem", want de melk ging voortaan naar Workum. Daarna werden de gebouwen verkocht. Sindsdien waren hier verschillende bedrijven gehuisvest. In 2018 is de voormalige zuivelfabriek afgebroken. De vroegere directeurswoning blijft, als beeldbepalend pand bestaan.

Briefkaart zuivelfabriek Nieuwezijl 1909.

Uitgave: S. Huismans Dzn, Sneek.