Zuivelfabriek Akkerwoude

(Ikkerwâld)

Coöperatieve zuivelfabriek “Dokkumer Walden en omstreken” 1899-1969 - Achterweg 52

Te Murmerwoude en Akkerwoude waren het twee dorpsfiguren: dokter van  der Sluis en schoolmeester Woudstra die de boeren de eerste impuls gaven. Spoedig ontstond er een plan van samenwerking, dat uitliep in 1899 tot oprichting van de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Dokkumer Walden en omstreken” te Akkerwoude, met 67 leden. In 1969 fuseerde de zuivelfabriek met "Noordoostergo"  Dokkum en de fabriek in Akkerwoude sloot haar deuren.

Briefkaart zuivelfabriek Akkerwoude 1906.De haven op de ansichtkaart is later gedempt. Was aangelegd als verbinding met de Ikkerwaldsterfeart die de waterverbinding was met de Waldfeart tussen Rinsumageest en Dokkum.

Uitgave:  J Huizinga, Foto J Dwinger, Leeuwarden.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Akkerwoude.

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Akkerwoude.

Uitgave:  J. Huizinga, Akkerwoude.

Ongelopen ansichtkaart (ongeveer 1960) zuivelfabriek Akkerwoude.

Uitgave:  Smederij, Luxe en Huish, art Olijnsma.