Zuivelfabriek Oudeschoot

(Aldskoat)

Coöperatieve zuivelfabriek “Jagtlust” 1900-1963 - Heremaweg 21

In 1900 werd de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek “Jagtlust” in Oudeschoot opgericht, onder het voorzitterschap van Klaas Jeltes Hornstra. 57 veehouders namen de verplichting op zich, financieel te zullen bijdragen tot het bouwen en inrichten van de fabriek. Bieruma Oosting stelde een terrein aan het eind van de Kempenaerswijk gratis beschikbaar en dat maakte de keuze van de plaats waarop de fabriek zou verrijzen al zeer gemakkelijk. Een grote verbouwing uitgevoerd in 1937-1938 maakte “Jagtlust”  tot een van de modernste fabrieken van Friesland.
De fabriek sloot zich aan bij de Frico. In 1963 werd de zuivelbereiding gestaakt.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Oudeschoot.

Ansichtkaart zuivelfabriek Oudeschoot 1940.