Zuivelfabriek De Knipe

Particuliere, coöperatieve zuivelfabriek 1890-1907 en 1907-1961

In 1890 sticht de  burgemeester van Aengwirden, Dirk Woltman, een particuliere zuivelfabriek bij de Veensluis van 't Meer. In 1894 wordt de fabriek uitgebreid en wordt door de zoon Bernard Woltman omgevormd tot de nv Stoomzuivelfabriek te 't Meer. In 1907 stichten de boeren, die de melk aanvoeren, een coöperatieve vereniging en nemen de stoomzuivelfabriek van 't Meer over. In de jaren 20 is de fabriek verder uitgebreid. Na de crisis en de Tweede Wereldoorlog wensten de leden niet meer investeren. Een fusie met Luinjeberd, Haskerhorne en Oudeschoot lukte niet. In 1961 werd de fabriek gesloten en de melkaanvoer van de meeste leden ging hierna naar de zuivelfabriek in Haskerhorne

In 2006 is de fabriek afgebroken om plaats te maken voor woningbouw.

Briefkaart zuivelfabriek De Knipe

Uitgave: H. Dijksma, Knijpe.

Ansichtkaart luchtfoto De Knipe 1966 zuivelfabriek 't Meer. Op deze plek is nu een woonwijk.

Copyright: N.V. Luchtfoto Nederland Looierslaan 58c, Leidschendam.