Zuivelfabriek Weidum

Coöperatieve zuivelfabriek ‘Weidum” 1893-1969 - Wielsterdijk 33

Op 27 juli 1893 werd de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Weidum opgericht. Op 24 februari 1909 sluit de fabriek zich aan bij de tweede coöperatieve Zuivel Export Vereniging op het Friese zuiveltoneel, onder de welluidende naam "De Swanneblom" met het doel de export te verzorgen van Cheddar en Cheshire-kaas, onder het handelsmerk "Friese Vlag". In 1969 fuseerde de fabriek met Dronrijp. In 1970 sloot de fabriek maar het complex is daarna voor verschillende zuivel activiteiten in gebruik gebleven.

Briefkaart zuivelfabriek Weidum 1913.

Uitgave: A. Roorda, Weidum.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Weidum.

Uitgave: M. v.d. Weide, Weidum.