Zuivelfabriek Sint Nicolaasga

 (Sint Nyk)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Volharding” 1891-1911 - Stationstraat 4

Op 20 maart 1911 was het zover, boeren kwamen bijeen in de herberg van Johannes Roodhoff om de oprichtingsakte te ondertekenen. De belangstelling was groot, de verenigde Coöperatieve Zuivelfabriek “De Volharding” telde 84 leden met ruim 1100 koeien. De akte werd door 43 leden ondertekend. Als locatie werd gekozen voor een perceel weiland te Sint Nicolaasga, tussen de vaart en het tramstation. Men kon hier op zeer korte afstand gebruik maken van de mogelijkheden van het spoor, er moest jaarlijks tonnen kolen worden aangevoerd. "De Volharding" sloot zich aan bij de Bond van Coöperatieve Zuivelfabrieken van Friesland en ging een verbintenis aan met de Frico, maar die duurde slechts tot 1920. De fabriek wilde zelfstandig opereren, de verkoop van de boter en kaas werd in eigen beheer gehouden. In 1954 kwam er een fusie met de coöperatieve zuivelfabriek Langweer. De naam wijzigde in "De Iendracht". Tot 1956 bleef de zuivelfabriek in Langweer draaien, hierna ging alle melk naar Sint Nicolaasga. Vanaf 1957 - 1964 waren er verbouwingen en vernieuwingen waarna het moderne bedrijf in gebruik worden genomen. Toch ontkwam de fabriek niet aan de gevolgen van de schaalvergroting en kwam er in 1968 een fusie met Wolvega "De Takomst". De fabriek sluit 15 november 2000. In 2003 wordt de fabriek gesloopt.

Ansichtkaart zuivelfabriek St. Nicolaasga 1933.

Uitgave: Joh. de lange, St. Nicolaasga.

Ansichtkaart Kade St. Nicolaasga met zuivelfabriek 1935.

Uitgave: Joh. de lange, St. Nicolaasga.