Zuivelfabriek Olterterp

Coöperatieve zuivelfabriek “De Hoop”1893-2003 * - Boppefjild 2

In Olterterp rapporteert een door de boeren ingestelde commissie over de manier waarop men zich zal organiseren en komt
tot de conclusie, dat een coöperatieve zuivelfabriek te verkiezen is boven een
particuliere of speculatieve fabriek. Op 9 oktober 1893 verzamelen de leden zich in hun nieuwe fabriek bij de driesprong van Van Harinxmaweg, Boppefjild en Aldhôf om de verwerking van de eerste melk bij te wonen.

Uiteraard werd de fabriek op gezette tijden aangepast aan de omstandigheden van de tijd. Dat gebeurde in de jaren 1926-1927 en eveneens in 1938-1939. In 1966 kwam de coöperatieve zuivelindustrie „Mei-Inoar Ien” tot stand. Het was een fusie van de Coöperatieve Zuivelindustrie „Gorredijk e.o.” en de coöperatieve zuivelfabrieken in Olterterp en Boornbergum. De coöperatieve zuivelindustrie „Gorredijk e.o.” werd op 24 juli 1963 opgericht door de coöperatieve zuivelfabrieken in Terwispel en Langezwaag. „Mei-Inoar Ien” bestond dus in feite uit de fabrieken in Terwispel, Langezwaag, Boornbergum en Olterterp.

In 1975 kwam er nog een fusie met de coöperatieve zuivelindustrie De Zuid-oosthoek. Na een fusie met het concern Friesland Frico Domo viel in 2003 het doek na 100 jaar. 

Briefkaart zuivelfabriek Olterterp 1912.

Uitgave: G.R. Schroor, Beetsterzwaag.

Briefkaart zuivelfabriek Olterterp 1925.

Uitgave: Het Witte Huis, Olterterp, Hotel Pension.