Zuivelfabriek Oude Bildtzijl

(Aldebiltsyl)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Broederschap” 1892-1934 - Van Albedaweg 29

De boeren van Oudebildtzijl probeerden het probleem van de financiering op te
lossen door in een advertentie een lening van f 20.000 ergens  te krijgen. Een commissie van drie leden bezocht de fabrieken te Friesche Palen, Sint Jacobi Parochie en Berlikum. Op 11 april 1892 werd de vereniging Coöperatieve Bildtsche Stoomzuivel- en kaasfabriek “De Broederschap” opgericht, met negentien leden. In 1934 werd de fabriek gesloten.

Fotokaart zuivelfabriek Oude Bildtzijl 1921.

Fotokaart zuivelfabriek Oude Bildtzijl.

Uitgave:L. J. Radsma, O.B.Zijl.