Zuivelfabriek Munnekeburen

(Munnikebuorren)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Volharding” 1896-1970 - Langelille 30

In de gemeente Weststellingwerf dreef het coöperatief streven tenslotte de boeren in twee kampen: de ene groep richtte de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek  “De Volharding” in Munnekeburen, de andere groep de vereniging
Coöperatieve Roomboterfabriek "Scherpenzeel en Omstreken" in Spanga op. Ten tijde dat de boeren van Munnekeburen hun coöperatie hadden opgericht en met de bouw van een fabriek waren begonnen, verlaagde de particuliere fabrikant willekeurig de melkprijs, zodat zij gedurende de maanden dat zij nog gedwongen waren aan de fabrikant te leveren, beduidend minder dan de overige leveranciers voor hun melk ontvingen. Om sterker te staan in de concurrentie met de speculatieve fabrieken in Weststellingwerf, besloten de coöperaties in Munnekeburen en Spanga tot fusie; de fabriek in Spanga werd afgebroken en met de materialen werd de coöperatieve zuivelfabriek “De Volharding” aan de Langelille onder Munnekeburen vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. In 1953 volgde een grensoverschrijdende fusie in het zuidwesten van Friesland en de kop van Overijssel tot de NOVAC. Deelnemende fabrieken waren  Munnekeburen, Blokzijl, Oosterzee, Emmeloord. In 1965 ging de NOVAC fuseren met de "Drie Provinciën" in Steenwijk. In 1970 is de fabriek gesloten.

Briefkaart zuivelfabriek Munnekeburen Vaag stempel, geen postzegel.. "De Volharding" was het belangrijkste zuivelbedrijf in de omgeving.

Ansichtkaart zuivelfabriek Munnekeburen 1959. Een groot gedeelte staat er nog.

Uitgave: Wed. L. Oosterhof, Drog Munnekeburen

De oode zuivelfabriek is op deze luchtfoto ingebouwd door de nieuwe fabriek.

Enveloppe zuivelfabriek "De Volharding" Munnekeburen