Zuivelfabriek Berlikum

(Berltsum)

Stoom zuivelfabriek “De Volharding” 1886-1889 - Bitgumerdyk 28

Aan de weg van Berlikum naar Beetgum stichtte Jouke Swart met zijn broer Haring een goed geoutilleerde fabriek bij de boerderij “De Volharding” van hun ouders. In 1912 werd de fabriek aan anderen overgedragen. Na 1912 werd de particuliere fabriek overgenomen door het zuivelconcern LIJEMPF waarna het gebouw werd uitgebreid en verbeterd. In 1955 is de fabriek verkocht aan de Coöperatieve Condensfabriek Friesland in Leeuwarden. In 1967 stopte de productie. Het gebouw werd in 1986 gesloopt.

Briefkaart zuivelfabriek Berlikum 1904

Uitgave: R. v. d. Velde, Leeuwarden.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Berlikum.