Zuivelfabriek Lollum

Coöperatieve zuivelfabriek “Ruigelollum-Waaxsens en omstreken” 1897-1926 - v. Abbemastrjitte 2

Gereformeerde en hervormde boeren reikten in 1897 elkaar, de hand en stichtten de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Ruigelollum-Waaxens en omstreken te Lollum. De fabriek werd gebouwd aan de Lollumervaart. De fabriek sloot in 1926.

Briefkaart zuivelfabriek Lollum 1910, De schoorsteen had een fraai metselwerk. 

Uitgave: Van I. Wynia.

Fotokaart zuivelfabriek Lollum. Geen postzegel en stempel.