Zuivelfabriek Warga

(Wergea)

Coöperatieve zuivelfabriek “Warga” 1886-1936 - Fricoweg 4  

Centrale Melkinrichting 1936 -  Frico 1936-1994

In 1887 stichten 23 boeren in Friesland de eerste coöperatieve zuivelfabriek in Warga, daarna ging het snel. De boerinnen waren vaak tegen de komst van zuivelfabrieken, want zij verloren hierdoor hun werk. Het was voor veel leden van de Coöperatieve Zuivelfabriek Warga een zware beslissing om het bedrijf in 1936 over te doen aan de Frico. Op 13 oktober 1936 werd de centrale melkinrichting in de verbouwde oud boter- en kaasfabriek geopend. Warga ontwikkelde zich tot een van de grootste productiebedrijven van boter in Europa. Bovendien werd de centrale melkinrichting er gevestigd, die consumptiemelk ging verzorgen voor Friesland, de Noordoostpolder en een deel van Groningen. In 1994 moest het bedrijf sluiten vanwege de schaalvergroting en concentratie.

Briefkaart zuivelfabriek Warga ( op de achtergrond) tijdens watersnood in Friesland 1910

Uitgave: Minerva.

Ongelopen fotokaart zuivelfabriek Warga.

Fotokaart zuivelfabriek Warga 1935.

Ansichtkaart zuivelfabriek Warga 1969.

Uitgave: E. Sixma, Winkelier,Warcha, Copyright M. S.