Zuivelfabriek Opeinde

(De Pein)

Coöperatieve zuivelfabriek “De Eendracht” 1892-1984 - Iendrachtsingel

Opgericht in 1892 was de 'Coöperatieve Zuivelfabriek' zeker niet de eerste in de omgeving. Doordat het gebouwd werd aan het kanaal was het relatief makkelijk om grondstoffen en materialen aan te voeren. Toch werd al in 1912 het faillissement aangevraagd, volgens de literatuur door "een gebrek aan leiding en kennis van de directeur." Men besluit echter al direct dat er een nieuwe coöperatie moet komen. Er wordt een nieuw bestuur gekozen en "De Eendracht" gaat verder. Doordat de zuivelfabriek altijd goede prijzen betaalde voor de melk, wisten de meeste boeren de fabriek wel te vinden. Daarnaast was er een, voor die tijd, goed personeelsplan o.a. doorbetaling bij ziekte. In 1966 fuseert de kleine coöperatieve zuivelfabriek "De Hoop" uit Oudega met "De Eendracht". Doordat in 1977 de directeur vertrok naar de fabriek van Gerkesklooster, kwam "De Eendracht" voor een keuze te staan. Men was zeer tevreden met de betreffende directeur en men besluit dat "De Eendracht" gaat fuseren met die van Gerkesklooster ("De Twee Provinciën"). Dit betekende ook dat men moest breken met de Frico. Uiteindelijk bleek de eerdere beslissing het 'begin van het einde' te zijn voor de Zuivelfabriek. In 1986 moet de fabriek sluiten.

Briefkaart zuivelfabriek Opeinde 1920.

Uitgave: J. Dwinger, Fotograaf, Leeuwarden.

Fotokaart zuivelfabriek Opeinde 1936.

Stempel: R. de Jong, Fotocentrale , Leeuwarden.

Ansichtkaart zuivelfabriek Opeinde 1950