Zuivelfabriek Haskerhorne

(Haskerhoarne)

Coöperatieve zuivelfabriek “Haskerhorne” 1898-1974 - Jouwsterweg 9

Met steun van burgemeester Vegelin van Claerbergen richten de boeren van Haskerhorne, die de manipulaties van het tweetal speculatieve fabrieken in Joure zat waren, de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Haskerhorne op; midden in een wijde wereld van veen en water bouwden zij hun fabriek en legden zich, evenals hun zuster-coöperatie in Bontebok, toe op verharding van de toevoerwegen. In 1962 een fusie Haskerhorne,  Oudeschoot en Luinjeberd - fusienaam werd “De Takomst” geen van de fabrieken zou sluiten waarna ze in stemden met de fusie. In 1963 sloot de zuivelfabriek van Wolvega zich aan en gingen de fabrieken in Luinjeberd en Oudeschoot dicht. In 1965 sloten Akmarijp, Jubbega, Delfstrahuizen, Oosterzee zich bij de “De Takomst” aan, in 1966 Bontebok en in 1968 Sint Nicolaasga. In 1972 fuseerde de Fresiagroep met o.a. Dronrijp met de “De Takomst”. In 1974 sloot Haskerhorne de deuren.

Briefkaart zuivelfabriek Hakerhorne 1906. Linkergedeelte is verbouwd, het woonhuis uit 1897 staat er nog.

Uitgave: P. P. de Haan, Boekhandel, Joure.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Hakerhorne.Het middelste gedeelte van de fabriek betreft de uitbreiding jaren 30.

Uitgave: Veren. van Jouster Boek- en Kantoorboekhandelaren, Joure.