Zuivelfabriek Lutjewoude

(Lytsewâld)

Particuliere zuivelfabriek L.S. Bakker 1894-1902

Boer Lammert Bakker te Lutjewoude bouwde, met medewerking van zijn
landheer baron Maurits van Harinxma thoe Slooten, op zijn erf een loods van 7 bij 4 meter, waarin hij de centrifugale boterbereiding met paardenkracht ging uitoefenen. In het begin karnde hij alleen de melk van eigen bedrijf. Verschillende boeren uit de buurt brachten hun boter naar het fabriekje van Bakker, om het product door te werken en verkoopbaar te maken. Langzamerhand echter wist Bakker zijn collega's te bewegen, hem niet hun boter maar hun melk ter bewerking te geven; ten gevolge van het toetreden van een twaalftal boeren moest het fabriekje worden vergroot. Na  opheffing van zijn particulier bedrijf in 1902 zou Bakker de weg naar de  coöperatieve zuivelfabriek in Gerkesklooster vinden.

 

Bent u in het bezit van deze ansichtkaart en wilt u deze verkopen dan kunt u dit via het contactformulier aangeven.

Ik betaal u een goede prijs