Zuivelfabrieken Joure

(De Jouwer)

Particuliere boterbewerkingsfabriek "Neerlandia" 1888-1902

In 1888 stichtte U. Romkema achter de Torenstraat 17 op de hoek van de Kolkstraat een boterfabriek "Neerlandia". In 1902 is de fabriek gesloten en gesloopt.

Particuliere zuivelfabriek "De Vlecke" 1899-1912

Arjen Gjalts Brouwer had aan de Jouster Sylroede een windoliemolen. In 1874 kreeg hij een vergunning om een stoomwerktuig in de molen te plaatsen. In 1899 kreeg hij toestemming om aan de productie van zuivel te beginnen. Een jaar later werd het ketelhuis uitgebreid met een nieuwe stoommachine. De fabriek en molen werden in 1912 gesloten en overgenomen door Douwe Egberts dat er een koffiebranderij en theepakkerij vestigde.

Snikzwaag Particuliere stoomoliemolen en zuivelfabriek 1880-1913

In 1863 kreeg Eelke Annes de Boer een vergunning voor een stoomoliemolen aan de Jouster Sylroede en de toenmalige Leeuwarderweg (Slachtedyk). In 1880 werd de productie uitgebreid met zuivelactiviteiten. Het complex werd uitgebreid met een boter- en margarinefabriek. In 1905 komt er een grote vernieuwing en uitbreiding. Naast boter wordt er nu ook kaas gemaakt. In 1913 werd het complex volledig door brand verwoest. Het complex is wel weer herbouwd, maar zonder zuivelactiviteiten. In 1932 is het door Douwe Egberts overgenomen. Het complex bestaat nog steeds.

Briefkaart zuivelfabriek Joure 1911

Uitgave: Jan Swart Drukkerij, Boekh. Joure.

Fotokaart zuivelfabriek Joure.