Zuivelfabriek Winsum

Coöperatieve zuivelfabriek “Klimop” 1897-1939 - Kleasterdyk 8

In 1897 werd de coöperatieve zuivelfabriek in Winsum “Klimop” opgericht. De fabriek werd gebouwd bij de Kleasterdyk en de opvaart naar de Franekervaart (belangrijk voor de melkaanvoer en transportbrandstof). In 1939 kwam er een fusie met de zuivelfabriek in Dronrijp. Het complex is hierna opgekocht in 1950 door Lijkele Miedema (De Miedemafabriek).

Briefkaart zuivelfabriek Winsum 1906.

Uitgave: Y. Bergstra.

Ansichtkaart zuivelfabriek Winsum 1912.

Ansichtkaart zuivelfabriek Winsum 1930.

Uitgave: A. Feikers, Winkelier, Winsum (Fr.).