Zuivelfabriek Koudum

Coöperatieve zuivelfabriek “Concordia” 1898-1969 * - De Tille 2

Nadat de boerencoöperatie op de Grote Wiske bij Koudum in
1894 was ontbonden, gingen de boeren van Koudum op den duur over tot coöpereren en richtten in 1898 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Koudum op, met 38 leden. In het college van commissarissen werd o.a. notaris J. de jong daar benoemd. Het bestuur sloot een lening, ƒ 49000,- met de Levens- verzekeringsmaatschappij in Amsterdam. In 1907 werd de fabriek uitgebreid met een grotere stoommachine. In 1916 en 1922 waren er opnieuw uitbreidingen waaronder twee kaasbereidingsmachines. In 1965 kwam er een fusie met de zuivelfabriek in Hemelum. In 1968 werd na de fusie met "De Goede Verwachting" in Workum de fabriek gesloten. In 2005 is het complex gesloopt en zijn er woningen en nieuwe bedrijfsgebouwen voor in de plaats gekomen.

Zuivelfabriek Koudum met personeel 1912.

Uitgave: R v.d. Heide.

Ongelopen ansichtkaart zuivelfabriek Koudum. Vaag stempel en geen postzegel.

Uitgave: Fa. Gebr. Muizelaar, Boekhandel, Koudum.