Zuivelfabriek Anjum

(Eanjum)

Coöperatieve zuivelfabriek , later particulier en LIJEMPF 1891-1926 - Skeanewei

Jacob van Eizenga een jonge boer opgeleid aan de landbouwschool in Wageningen nam het initiatief met enkele invloedrijke medestanders tot de oprichting van de coöperatieve zuivelfabriek in Anjum. Deze 24-jarige boer lukte het twee vooraanstaande boeren, de 34-jarige Pieter Taekes v. d. Herberg, bewoner van Holdinga-State, en de 36-jarige Douwe Beintema.

Met hun drieën richtten zij in 1891 de vereniging Coöperatieve Zuivelfabriek Anjum op. De fabriek werd gebouwd op een terrein aan de Skeanewei dicht bij de Anjumervaart. Alhoewel de fabriek de eerste jaren een goede productie had, werd het ook door het feit dat de kaasmakerij niet goed liep failliet verklaard. Overgenomen door een particulier en enkele uitbreidingen werd de fabriek in 1913 door de LIJEMPF overgenomen. In 1926 sloot de fabriek haar deuren en de melkproductie ging over naar Dokkum. Begin 1980 is het gebouw gesloopt en staat er een nieuwe garage

Ongelopen briefkaart zuivelfabriek Anjum 1913. Rechts de zuivelfabriek (op de gevel is nog een gedeelte van LIJEMPF te lezen). 

Uitgave: J.D. Douma, Foto: Dikkerboom & Van der Laan, Garijp.